pl en de ru

Produkty

Klej do gresu

Kod produktu: KGr

Do układania płytek gresowych na ścianach i podłogach betonowych, jastrychach cementowych i anhydrytowych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Nie stosować na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA KLEJU
Podłoże oczyścić z brudu, luźno związanej bądź zwietrzałej zaprawy oraz innych substancji obniżających przyczepność i wyrównać. Podłoża chłonne zagruntować emulsją gruntującą IZOLBET EG. Wyrób jest gotowy do użycia po mechanicznym wymieszaniu z wodą w proporcji 25 kg suchej mieszanki na 5,25- 6 l wody i ponownym wymieszaniu po 5 minutach. Po zarobieniu wodą zaprawa zachowuje przydatność do użycia maksymalnie 3 godziny. Po wymieszaniu zaprawę klejową nanosić na podłoże pacą ząbkowaną o wielkości ząbków zależnej od wielkości płytki i stopnia nierówności podłoża, w celu osiągnięcia warstwy klejowej o grubości od 2 mm do 6 mm. Maksymalny czas (czas otwarty) dociśnięcia płytek po naniesieniu kleju wynosi 20 minut (przy podłożu małochłonnym). Użytkowanie posadzki rozpocząć nie wcześniej niż po 24h. Nakładać w temperaturze od +5°C do +25°C.

ZUŻYCIE KLEJU
Ok. 1,5 kg na 1 m2 na każdy 1 mm grubości warstwy zaprawy. Zużycie w praktyce zależne jest od stopnia nierówności podłoża oraz rodzaju płytek.

OPAKOWANIA
25 kg, worki wentylowe wielowarstwowe.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
W fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, zalecane na paletach. Chronić przed wilgocią.
Przydatność do użycia: 9 m-cy od daty produkcji.

WARUNKI GWARANCJI
Stosować ściśle wg zaleceń Producenta oraz zasad sztuki budowlanej. Zachować oryginalne opakowanie i przedstawić rachunek zakupu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

CE
05

Norma odniesienia: PN-EN 12004:2002/A1: 2003

Rodzaj kleju: klej cementowy

Zastosowanie końcowe: wykończenie wewnętrzne/zewnętrzne   ścienne/podłogowe

PRODUCENT

IZOLBET Kazimierz Majchrzak i Wspólnicy
Spółka Jawna
ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI

WARTOŚĆ DEKLAROWANA

METODY BADAŃ

WYTRZYMAŁOŚĆ ZŁĄCZA

przyczepność początkowa przy rozciąganiu:
TYP C1* wg PN-EN 12004:2002

EN 1348
rozdz. 8.2

przyczepność (czas otwarty):
TYP C1* wg PN-EN 12004:2002

EN 1346

KONDYCJONOWANIE/ ODDZIAŁYWANIE STARZENIA TERMICZNEGO

przyczepność przy rozciąganiu po   starzeniu termicznym:
TYP C1* wg PN-EN 12004:2002

EN 1348
rozdz. 8.4

ODDZIAŁYWANIE WILGOCI

przyczepność przy rozciąganiu po zanurzeniu w wodzie:
TYP C1* wg PN-EN 12004:2002

EN 1324
rozdz. 8.3

CYKL ZAMRAŻANIE-ROZMRAŻANIE

przyczepność przy rozciąganiu po cyklach zamrażania - rozmrażania:
TYP C1* wg PN-EN 12004:2002

EN 1348
rozdz. 8.5

pliki do pobrania